Sprzedawane przez nas produkty są fabrycznie nowe objęty gwarancją ważną na terenie Polski oraz innych krajów.
Do naszych wszystkich produktów dołączona jest deklaracje CE.

Uwaga! Reklamacje dotyczące braków ilościowych bądź uszkodzeń mechanicznych w przesyłce będą rozpatrywane tylko i wyłącznie jeżeli w obecności kuriera został sporządzony raport szkodowy.

Powrót