Rozumiemy, jak bardzo zależy Ci, aby szybko otrzymać zakupione produkty.
Dlatego korzystamy tylko z usług sprawdzonych firm kurierskich.
Wszystkie przesyłki są UBEZPIECZONE.
Co zrobić, gdy przesyłka dotarła do mnie uszkodzona?

Należy w obecności kuriera spisać dokumenty reklamacyjne. Jeśli uszkodzenie zostało zauważone po przyjęciu przesyłki, należy w terminie 7 dni zgłosić ten fakt do firmy kurierskiej i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania dokumentów. Należy również poinformować nas o tym fakcie telefonicznie (22 7297095) lub e-mailem na adres biuro@edel.pl

Reklamacja powinna bezwzględnie zawierać:
a) datę sporządzenia reklamacji;
b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
f) wykaz załączonych dokumentów;
g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (list przewozowy oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.)

Jeśli wniosek reklamacyjny nie będzie zawierał wymaganych elementów, będziemy musieli go uzupełnić.
W takim przypadku czas rozpatrywania reklamacji może się znacząco wydłużyć.
Firmy kurierskie rezerwują sobie do 60 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Powrót